Tarieven

Tarieven.

Kennismaking:

 • Consult / kennismaking (30 minuten)
 • Uitleg voedingsdagboek en beweegplanner.

Aan een kennismakingsconsult zijn geen kosten verbonden.

Basispakket:

 • Anamnese / intakegesprek met uitgebreide bodyscan en bespreken voedingsdagboek en beweegplanner. (90 minuten)
 • Opstellen van persoonlijk (voedings)plan. Deze ontvang je per mail.
 • Na het ontvangen van het (voedings)plan bespreken we deze in een kort consult.  (15 minuten)
 • Bespreken adviezen en ervaringen met plan en (eventueel) aanpassen. (30 minuten)
 • Los consult (30 minuten)
 • Onbeperkt e-consults tussen kennismaking en laatste losse consult.

Kosten: € 210,00

Aanvullingen:

 • Los consult (van 30 minuten): €45,00
 • 5 Consulten (van 30 minuten, geldigheid 2 maanden, onbeperkt e-consults): €150,00
 • 10 Consulten (van 30 minuten, geldigheid 4 maanden, onbeperkt e-consults): €275,00

Alle consulten zijn inclusief weging en meetrapport.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

(Gedeeltelijk) Vergoeding is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding heeft geen invloed op het eigen risico.
Kijk hier voor het volledige overzicht: Compleet overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars

Trainingen en Cursussen:

Regelmatig geven wij trainingen en cursussen exclusief voor cliënten van TPPR, kijk hier voor een overzicht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Cliënten mogen één introducee meenemen.

Betaling:

Het basispakket en aanvullingen kunnen per PIN worden voldaan. Je ontvangt een factuur welke je zelf kan indienen bij de zorgverzekeraar.

Annuleren afspraak:

Indien je verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dien je ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien je binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de behandelaar geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de behandelaar gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Let op: gemiste afspraken komen niet in aanmerking voor declaratie door de zorgverzekeraar.

error: De inhoud van deze website kan niet worden gekopieerd. Met vriendelijke groet, TPPR Health & Performance VOF