Wat is een eetstoornis?

eetstoornis

Wat is een eetstoornis?

Iedereen voelt zich wel eens onzeker over zijn lichaam. Vooral met de zomer in het verschiet zijn er veel mensen die proberen om hun lichaamsgewicht te verminderen.

Dit doen we door een balans dag te houden, een dieet te volgen, of nog een keer extra langs de sportschool te gaan. Zolang we op een gezonde en gebalanceerde manier op ons gewicht proberen te letten, kan dit niet zo veel kwaad. Voor sommige mensen gaat dit probleem echter verder dan het kweken van bijvoorbeeld een goed bikinilijf of summer body. Voor hen is deze focus op eten een obsessie geworden. Dit kan zich op allerlei manieren uitten. Ze stoppen helemaal met eten, kunnen geen maat meer houden en eten hierdoor veel te veel, of ze gaan eten bij het voelen van bepaalde emoties. Ze proberen vervolgens het gewicht kwijt te raken met overgeven of overmatig bewegen. Dit soort gedrag kan wijzen op een eetstoornis, zoals anorexia of boulimia. In dit artikel kan je daarover meer informatie vinden.

Het herkennen van een eetstoornis.

Een eetstoornis is een aandoening waarbij iemand afwijkend, obsessief eetgedrag vertoont. Eetstoornissen kunnen op verschillende manieren herkend worden. Ten eerste kan je uit het lichaamsgewicht veel afleiden. Een toename en afname van het gewicht, maar ook fluctuaties hierin kunnen op een aandoening omtrent het eetgedrag wijzen. Daarnaast veroorzaakt veel gewichtsverlies andere klachten. Dit kan merkbaar zijn als iemand het vaak koud heeft, blauwe handen krijgt of er bleek uitziet. Ook kan de menstruatie bij vrouwen uitblijven.

Ten tweede is een aandoening omtrent het eetgedrag te herkennen aan je zelfbeeld. Mensen met eetstoornissen proberen vaak op een onrealistisch gewicht te komen, zijn bang om dik te worden, en hebben geen realistisch beeld van hun eigen lichaam. Door het negatieve zelfbeeld zijn deze mensen ook niet tevreden met de behaalde resultaten. Ze blijven negatief kijken naar zichzelf. Dit gaat soms samen met neerslachtigheid, schaamte over het uiterlijk, dwangmatig gedrag en het ontwijken van lichamelijk contact.

Het eetpatroon.

Ook het eetpatroon kan duiden op een stoornis. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het tellen van calorieën, rusteloos zijn tijdens maaltijden, het te veel of juist te weinig eten, en oncontroleerbare eetbuien. Veel mensen met een aandoening omtrent het eetgedrag proberen hun eetgedrag te compenseren. Dit doen ze door bijvoorbeeld te braken, laxeermiddelen te gebruiken, of overmatig te sporten.

Op tijd hulp inroepen.

Als je deze symptomen in jezelf herkent, dan is het belangrijk om hulp te zoeken. Problemen zoals anorexia of boulimia kan je niet zelf oplossen. Bovendien heeft een dergelijke aandoening ernstige langetermijngevolgen voor jezelf, maar ook voor jouw omgeving. Het roept vaak gevoelens van machteloosheid op bij vrienden en familie, omdat zij vaak niet veel kunnen doen om jouw gedrag te veranderen. Daarnaast kan het verzwijgen van jouw probleem alleen maar meer eenzaamheid veroorzaken, doordat mensen in jouw omgeving geen begrip kunnen krijgen op of voor jouw situatie.

Veel mensen vinden het moeilijk om hun eetproblemen met anderen te delen. Ze willen anderen niet lastigvallen, teleurstellen, of verdrietig maken. Dit is echter niets om je zorgen over te maken. In veel gevallen vinden je ouders of partner het juist pijnlijker als ze er achter komen dat jij dingen niet met ze deelt. Als je het moeilijk vindt om je problemen direct te vertellen, kan je er ook voor kiezen om je verhaal op te schrijven en aan een vriend of familielid te geven.

Welke eetstoornissen zijn er.

Anorexia Nervosa.

Mensen met Anorexia Nervosa hebben vaak ondergewicht. Het doel van iemand met Anorexia is om zo dun mogelijk te worden door heel weinig te eten en veel te sporten. Ze vallen hierdoor veel af alleen komt er geen punt dat iemand met Anorexia Nervosa tevreden is met het behaalde resultaat.

Boulimia Nervosa.

Mensen die Boulimia Nervosa hebben, hebben vaak eetbuien waarbij ze vaak veel en snel eten en controleverlies ervaren. Ook wordt er vaak ‘fout’ of ‘verboden’ voedsel genuttigd. Dat is eten wat mensen zichzelf niet toestaan, omdat ze het idee hebben dat ze er dik van worden. Naast de eetbuien proberen mensen met Boulimia streng te lijnen. Mensen met Boulimia Nervosa hebben net als Anorexia patiënten een hekel aan hun eigen lichaam. De eetbuien staan vaak op de voorgrond, maar de afkeer van hun eigen lichaam is de kern van deze eetstoornis.

Eating Disorder.

Personen met Eating Disorder hebben net als bij Boulimia patiënten last van eetbuien, maar doen niks om de grote inname van calorieën te compenseren. Ze hebben hierdoor overgewicht. Tijdens een eetbui wordt er vaak veel en snel gegeten. Het eten wordt in grote happen naar binnen geschrokt. Mensen schamen zich voor de eetbuien en eten hierdoor vaak stiekem. Ook is er sprake van overwaardering van gewicht en uiterlijk. Ook al zijn mensen ontevreden over hun (over) gewicht, ze kunnen hier niet meer realistisch naar kijken. Het gewicht staat alle geluk in de weg.

Overige eetstoornissen.

Daarnaast zijn er nog een aantal eetstoornissen die minder vaak voorkomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Orthorexia (klik op de link voor meer informatie) of Pica. Pica is een eetstoornis waarbij mensen oneetbare dingen eten zoals haar, verf, stenen of zand. De stoornis komt vaak voor in combinatie met een geestelijke achterstand of een autismespectrumstoornis, maar kan ook in zeldzame gevallen voorkomen bij schizofrenie of tijdens de zwangerschap.

Oorzaken van een eetstoornis.

Het is eigenlijk niet goed bekend hoe iemand aan een eetstoornis komt. Wat wel vast staat is dat er bepaalde risicofactoren meespelen. Denk bijvoorbeeld aan geslacht, meisjes en vrouwen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een eetstoornis dan mannen. Ook blijkt uit onderzoek dat bij mensen waar vroeger een depressie of angststoornis is vastgesteld, of die negatief in het leven staan, ze vaker een eetstoornis ontwikkelen dan mensen die positief in het leven staan.

Persoonlijkheidskenmerken.

Er zijn meerdere persoonlijkheidskenmerken gevonden tijdens onderzoek naar de ontwikkeling van een eetstoornis. Meisjes en vrouwen met Anorexia Nervosa zijn vaak dwangmatig en perfectionistisch en meisjes en vrouwen met Boulimia Nervosa zijn vaak impulsief en uitbundig. Bijna alle eetstoornis patiënten zijn erg kritisch en hebben een laag zelfbeeld.

Behandeling.

Hulp.

Denk je dat je een eetstoornis hebt, maak dan als eerste een afspraak bij je huisarts. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een speciale hulpverlener die gespecialiseerd is in de behandeling van eetstoornissen. Welke vorm van behandeling het meest geschikt is en wat het beste bij je past, is onder andere afhankelijk van je leeftijd en persoonlijke situatie. Er zijn diverse mogelijkheden voor het volgen van therapie. Denk hierbij aan individuele therapie, groepstherapie en/of gezinstherapie. Vaak is er een combinatie van diverse therapievormen nodig om van de eetstoornis af te komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, voedingsbegeleiding en terugvalpreventie.

Gewichtsconsulent.

De taken van een gewichtsconsulent in de behandeling van eetstoornissen zijn beperkt. De begeleiding van TPPR Health & Performance VOF bestaat uit het geven van voedingsadvies. Voor deze soort begeleiding hebben wij een aanvullende opleiding gevolgd.

error: De inhoud van deze website kan niet worden gekopieerd. Met vriendelijke groet, TPPR Health & Performance VOF